Бізнес абонентам → Платформа мереж

Всі послуги надаються на платформі власних оптико-волоконних мереж масштабу міста і володіють високими технологічними характеристиками:

  — Стійкість, перешкодозахищеність (на відміну від безпровідних рішень)

  — Інвестиційна захищеність (підключайте відразу мережу нового покоління, а не ADSL, не платіть двічі)

  — Масштабованість

  — Широкий спектр сервісів

  — Висока пропускна здатність і потужні функціональні можливості